For mer informasjon:

http://him.as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrering meglerkontor

 

Tjenesten er avtalebasert slik at for å få tilgang til opplysninger må det først inngås en avtale mellom firmaet og HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS).  For å få tilgang:

  • Legg inn korrekt informasjon for firma og send forespørsel
  • HIM må godkjenne forespørsel og vil sende en avtale til firma for signering
  • Firma som har returnert signert avtale vil få tilgang samme dag som denne mottas hos HIM

Superbruker er deg som er ansvarlig for avtalen, og vil ha tilgang til å åpne og styre tilganger for bruk av tjeneste for andre i deres firma. 

 

Registrer nytt firma


Det må registreres informasjon om firma du vil opprette avtale for. I tillegg må du opprette en superbruker for dette firmaet.

Firma

 
 
   
 
   
 
   
   

Superbruker