ISY ProAktiv Web Portal er en felles web portal for alle kunder til produkter levert av Norconsult Informasjonssystemer AS. Her får kundene tilgang til sine data innen vannmåler, eiendomsskatt, renovasjon og mere.